*Đã sao chép đường dẫn bài viết

Danh sách STK Ngân hàng thuộc hệ thống Hoa Sen Home

2023-08-07

 Danh sách STK Ngân hàng thuộc Hệ thống Hoa Sen Home 

TỈNH/ THÀNHTÊN CHI NHÁNHSỐ TK NGÂN HÀNGTÊN NGÂN HÀNG

Bắc Kạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bắc Kạn


 

VIETINBANK - 110000079025

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Bắc Kạn

AGRIBANK - 8600201006250

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - CN Bắc Kạn

Ninh Bình

Chi Nhánh Số 2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Ninh Bình 

AGRIBANK - 3308201003758

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoa Lư

VIETINBANK - 114002673615

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

Kho Tôn Xốp Yên Khánh - Ninh Bình 

VIETINBANK - 113002885921

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - CN Ninh Bình

AGRIBANK - 3306201006355

Ngân Hàng NN & PTNT Việt Nam CN Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bình Dương

VIETCOMBANK - 0411001035547

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương

SACOMBANK - 050096790543

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình Dương

Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Nghệ An

 

AGRIBANK - 3605201006529

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Diễn Châu

BIDV - 51210000627163

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phủ Diễn

VIETINBANK - 112002673561

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Nghệ An

Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hưng Yên

AGRIBANK - 2402201003160

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thị Xã Mỹ Hào Hưng Yên II

VIETINBANK - 115002677661

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Hưng Yên

Kho Tôn Xốp Mỹ Hào - Hưng Yên

AGRIBANK - 2402201002962

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Thị Xã Mỹ Hào Hưng Yên II

VIETINBANK - 116002629872

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Hưng Yên

Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bắc Giang

VIETINBANK - 113002673093

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang

AGRIBANK - 2501201006699

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang II

Phú Thọ

Chi Nhánh Số 2 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Đoan Hùng - Phú Thọ

VIETINBANK -  116002673613

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Phú Thọ

AGRIBANK - 2713201002481

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Vân Cơ - Phú Thọ

Kho Tôn xốp Đoan Hùng - Phú Thọ

VIETINBANK - 115002642305

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Phú Thọ

AGRIBANK - 2710201004531

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đoan Hùng Phú Thọ II

Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Sơn La

VIETINBANK - 111002673223

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La - Phòng Giao Dịch Số 1

AGRIBANK - 7901201004252

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Sơn La

Kho Tôn xốp Mai Sơn - Sơn La

AGRIBANK - 7904201004610

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Phòng Giao Dịch Nà Sản Chi Nhánh Huyện Mai Sơn - Sơn La

Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thanh Hóa

AGRIBANK - 3519201011758

Ngân hàng NN & PTNT Chi Nhánh Nam Thanh Hóa

VIETINBANK - 118002670926

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Sầm Sơn

Kho Tôn xốp Quảng Xương - Thanh Hoá

AGRIBANK - 3519201011400

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Thanh Hóa

Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hải Phòng

AGRIBANK - 2105201006207

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng

VIETINBANK - 119002675453

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hải Phòng - Phòng Giao Dịch Thủy Nguyên

Kho Tôn xốp Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

AGRIBANK - 2105201005994

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thủy Nguyên - Bắc Hải Phòng

VIETINBANK - 115002662420

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hải Phòng- Phòng Giao Dịch Thủy Nguyên

Tây Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Tỉnh Tây Ninh

AGRIBANK - 5700201014131

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Tây Ninh

VIETINBANK - 118002671797

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tây Ninh

VIETCOMBANK - 1022476390

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Tây Ninh

Bình Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bình Định

VIETCOMBANK - 0431000267179

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Phú Yên

AGRIBANK - 4600201010437

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Phú Yên

VIETCOMBANK - 0751000050388

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Phú Yên

Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Đắk Nông

VIETINBANK - 116002673913

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN Đắk Nông

AGRIBANK - 5300201017300

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Đắk Nông

BIDV - 63510000730322

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Nông

VIETCOMBANK - 1022408400

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Nông

Nam Định

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Nam Định

AGRIBANK - 3203201008368

Ngân hàng NN & PTNT Chi nhánh Bắc Nam Định

VIETINBANK - 113002687301

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Nam Định

Long An

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Long An

SACOMBANK - 070100497806

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Long An

VIETCOMBANK - 1020541454

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hải Dương

VIETINBANK - 112002673668

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Dương

AGRIBANK - 2301201006706

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hải Dương

Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Lâm Đồng

VIETCOMBANK - 0561000615590

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Lâm Đồng

VIETCOMBANK - 1026461418

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đức Trọng

SACOMBANK - 050133717673

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Lâm Đồng - PGD Đức Trọng

AGRIBANK - 5402201007247

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Lâm Đồng II

Ninh Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Ninh Thuận

SACOMBANK - 050103059191

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Ninh Thuận

VIETCOMBANK - 0811000046586

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Thuận

VIETINBANK - 112002686436

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Thuận

Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thành Phố Đà Nẵng

VIETINBANK - 112002676571

Ngân hàng TMCP Công Thương - PGD Cẩm Lệ

VIETCOMBANK - 0041000354465

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Phòng Giao Dịch Cẩm Lệ

AGRIBANK - 2003201092890

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh TP Đà Nẵng -Phòng Giao Dịch Thanh Khê

Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Quảng Nam

VIETINBANK - 113002676733

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hội An

AGRIBANK - 4202201005199

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh thị xã Điện Bàn- Quảng Nam

VIETCOMBANK - 0651000861847

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Nam

Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thành Phố Cần Thơ

SACOMBANK - 070095984930

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam - PGD Cái Răng

AGRIBANK - 1808201003148

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Quận Cái Răng Cần Thơ

VIETCOMBANK - 1019262032

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Cần Thơ

Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Quảng Bình

VIETINBANK - 115002682644

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - CN Quảng Bình

VIETCOMBANK - 0311000738027

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Bình

AGRIBANK - 3803201004766

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hà Tĩnh

AGRIBANK - 3700201009436

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

VIETCOMBANK - 0201000707968

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hà Tĩnh
BIDV - 52010000400637Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thái Nguyên

VIETINBANK - 113002673039

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá - PGD Tân Thành

Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Yên Bái

VIETINBANK - 112002673956

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái

AGRIBANK - 8702201005459

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Yên Bái

VIETCOMBANK - 1021023005

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi Nhánh Yên Bái

Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Quảng Ninh

VIETINBANK - 117002673839

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bãi Cháy

AGRIBANK - 8015201003876

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bãi Cháy

Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Lào Cai

VIETCOMBANK - 0951004197406

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Lào Cai

AGRIBANK - 8801201003592

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Cam Đường

Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Kiên Giang

SACOMBANK - 070094134666

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Kiên Giang - PGD Rạch Sỏi

AGRIBANK - 7713201003741

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Rạch Sỏi - Kiên Giang

VIETCOMBANK - 0091000662598

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Kiên Giang- Phòng Giao Dịch Rạch Sỏi
Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Vĩnh Long

AGRIBANK - 7300201006753

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Vĩnh Long

SACOMBANK - 070094795379

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Vĩnh Long

VIETINBANK - 116002676755

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Long

VIETCOMBANK - 1020553455

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Vĩnh Long

Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Tuyên Quang

VIETINBANK - 117002677318

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tuyên Quang

VIETCOMBANK - 1121000380492

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Tuyên Quang

AGRIBANK - 8100201010141

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang

Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Thái Bình

AGRIBANK - 3409201001679

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Thái Bình

Hà Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hà Nam

AGRIBANK - 2900201011380

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Hà Nam

VIETINBANK - 119002673730

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hà Nam

Hoà Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hòa Bình

AGRIBANK - 3005201002917

Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Chi nhánh Kỳ Sơn - Hòa Bình

VIETINBANK - 110002858496

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình

Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bắc Ninh

VIETINBANK - 111002672851

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh

Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hà Giang

VIETINBANK - 114002673857

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Giang

AGRIBANK - 8209201005447

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bắc Quang

Trà Vinh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Trà Vinh

VIETCOMBANK - 0741000677007

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Trà Vinh

Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hậu Giang

SACOMBANK - 070095714224

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam PGD Châu Thành A

AGRIBANK - 7009201001183

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Cái Tắc Hậu Giang

VIETCOMBANK - 1021162181

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Đắk Lắk

SACOMBANK - 0500 9762 5678

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam CN Đắk Lắk - PGD Đạt Lý

AGRIBANK - 5200201020188

Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk

VIETCOMBANK - 0231000670666

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk

BIDV - 63110000688991

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk

VIETINBANK - 110605857999

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk
An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - An Giang

SACOMBANK - 070094117575

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam CN An Giang - PGD Châu Thành

AGRIBANK - 6709201002288

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Châu Thành An Giang

VIETCOMBANK - 1021059035

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh An Giang

Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Quảng Trị

AGRIBANK - 3902201008717

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam CN Thành phố Đông Hà

VIETCOMBANK - 0771000600239

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Trị

SACOMBANK - 040077301188

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Quảng Trị

VIETINBANK - 110002678338

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Trị

Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Điện Biên

VIETINBANK - 114002672860

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên

AGRIBANK - 8900201007940

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh tỉnh Điện Biên
Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Đồng Nai

SACOMBANK - 050096168230

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Đông Hòa - Trảng Bom - Đồng Nai

VIETCOMBANK - 0871004229879

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Long Khánh

AGRIBANK - 5905201006385

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Trảng Bom – Bắc Đồng Nai

TP. HCM

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thành Phố Hồ Chí Minh

SACOMBANK - 060195384889

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Bình Chánh - PGD Trần Văn Giàu

AGRIBANK - 6440201022561

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Phòng Giao Dịch Bắc Bình Chánh

OCB - 0098100015686868

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông – Phòng Giao Dịch Hàm Nghi

VIETCOMBANK - 6667686868

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Sài Gòn - Phòng Giao Dịch An Lạc
Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Lạng Sơn

VIETINBANK - 110002673319

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn

Kon Tum

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Kon Tum

VIETCOMBANK - 0761002377567

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

AGRIBANK - 5100201011618

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum

Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Vĩnh Phúc

VIETINBANK - 118002672990

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Xuyên - PGD Liên Bảo

VIETCOMBANK - 0361000335418

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - CHi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc

TP. Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thành Phố Hà Nội

VIETINBANK - 117002673936

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương

AGRIBANK - 1220202014599

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Long Biên, Hà Nội

VIETCOMBANK - 0541000323969

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Chương Dương

BIDV - 15110000918848

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thành Đô
Bình Thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bình Thuận

SACOMBANK - 050096865470

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Bình Thuận - PGD Phan Thiết

VIETCOMBANK - 0621000462438

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bình Thuận

AGRIBANK - 4806201000953

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Hàm Mỹ Bình Thuận

VIETINBANK - 112002676434

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

Khánh Hoà

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Khánh Hòa

SACOMBANK - 050096268383

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Khánh Hòa-PGD Huyện Diên Khánh

VIETCOMBANK - 0061001152282

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Khánh Hòa - PGD Diên Khánh

AGRIBANK - 4703201008151

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Diên Khánh

Thừa Thiên Huế

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Thừa Thiên Huế

SACOMBANK - 040075343436

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - PGD Hương Trà

AGRIBANK - 4002201004328

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh TX Hương Trà - Thừa Thiên Huế

VIETINBANK - 114002676772

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thừa Thiên Huế

VIETCOMBANK - 0161001733767

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Thừa Thiên Huế

Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Lai Châu

VIETINBANK - 113002671918

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lai Châu

AGRIBANK - 7800201009194

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Lai Châu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

SACOMBANK - 050094219199

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

AGRIBANK - 6006201005988

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

VIETCOMBANK - 0081001316286

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Vũng Tàu

Gia Lai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Gia Lai

VIETINBANK - 113012556868

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Tỉnh Gia Lai - PGD Đăk Đoa

VIETCOMBANK - 0291000346895

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao Dịch Đak Đoa

AGRIBANK - 5012201004197

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đak Đoa - Đông Gia Lai

Quảng Ngãi

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Quảng Ngãi

AGRIBANK - 4512201003723

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sơn Tịnh

VIETCOMBANK - 0271001089191

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi

MBBANK - 6521100993009

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Phòng Giao Dịch Trà Khúc

Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Bình Phước

AGRIBANK - 5603201004198

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bình Long - Bình Phước

VIETCOMBANK - 1021656625

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - CN Bình Phước - PGD Chơn Thành

** Lưu ý: Quý khách chỉ thanh toán vào STK công bố trên web/app của Hoa Sen Home. Trường hợp Quý khách thanh toán theo STK không thuộc trong danh sách Hoa Sen Home đã cung cấp thì chúng tôi được miễn trừ các khiếu nại liên quan giao dịch thanh toán đó.

Đến với Hoa Sen Home - Mọi ngôi nhà đều trở nên hoàn hảo
“Chọn nội thất - Chọn Hoa Sen Home”
Hoa Sen Home sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm qua Hotline 1800.1515 (miễn phí) và Kênh Live Chat 24/7.
☎ Liên hệ ngay với Hoa Sen Home nhé!
________________________________
Hoa Sen Home - Mái Ấm Gia Đình Việt
- Hotline: 1800.1515 (tư vấn miễn phí).
- Fanpage: facebook.com/www.hoasenhome.vn/
- Website: https://hoasenhome.vn/

Sao chép

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Địa chỉ trụ sở chính
Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Văn phòng đại diện:
183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Email: banhangtructuyen@hoasengroup.vn
Hotline: 1800 1515


YoutubeFacebookZalo
icon home